رد کردن لینک ها

گزارش صعود

قله کمال – قلعه بابک

گزارش صعود به قله کمال (قوچ گلی) بام استان آذربایجان شرقی و قلعه بابک باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین

بازگشت به بالای صفحه